Państwo dostarczają zamówienie, a my sumiennie je realizujemy i dostarczamy gotowy produkt pod wskazany przez Państwa adres. Uczestnictwo Państwa w procesie produkcji ogranicza się tylko do dostarczenia nam materiałów i akceptacji wykonanego przez nas projektu.

Aby zapewnić najwyższą jakość usług, dostarczone przez Państwa materiały powinny spełniać niezbędne minimum zawarte w poniższej specyfikacji.

Przyjmujemy je niemalże na każdym nośniku, zarówno na platformy MAC jak i PC.

  • maszynopis w dowolnym formacie tekstowym,
           np. txt, doc itp.
  • zdjęcia kolorowe - 300 dpi
  • zdjęcia czarno-białe - 600 dpi
  • grafika obiektowa (logotypy) - w postaci wektorowej,
  • tekst zamieniony na krzywe, w formacie np. cdr, ai, eps.


W przypadku zlecenia łamania z istniejącego już Państwa składu, prosimy o dostarczenie jego wydruku.

W szczególnych przypadkach, po indywidualnych uzgodnieniach, przyjmujemy materiały niespełniające powyższych wymogów.

Każda publikacja, przed wejściem w ostatni etap produkcji wymaga pisemnej Państwa akceptacji.

DTP  - (ang. Desktop Publishing - tłum. publikowanie zza biurka) obejmuje swoim określeniem pełen zakres czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które mają być powielone metodami poligraficznymi. Inaczej mówiąc jest to komputerowe przygotowanie do druku obrazu stron publikacji, a także przygotowanie dokumentów do publikacji w postaci elektronicznej.

Proces obróbki DTP rozpoczyna się od wprowadzenia do komputera tekstu i obrazu. Poszczególne elementy graficzne podlegają indywidualnej obróbce, a na tekst jest nanoszona korekta. Następnie odbywa się zasadnicza część procesu, czyli ułożenie z tych wszystkich elementów gotowego projektu stron publikacji, łącznie z naniesieniem informacji dla drukarza i introligatora. Czynność kończąca to zapisywanie danych komputerowych w postaci pliku postscriptowego lub PDF.

Przygotowanie DTP zajmuje się nie tylko samym obrazem i tekstem, ale także kształtem podłoża jak np. projektowania niezadrukowanych opakowań i innych form wykrawanych z papieru, kartonu czy też kształtów wycinanych z folii samoprzylepnych. Dlatego, doświadczenie operatora studia DTP i sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem pozwalają na wyjście poza nawias przygotowania do druku publikacji na papierze i książkowej. To oznacza przygotowanie do produkcji takich materiałów jak: wzory opakowań produktów do sprzedaży detalicznej, materiały POS/POP, kasetonów i reklam zewnętrznych, artykułów promocyjnych i gadżetów, itp.

Wszelkie znaki towarowe zamieszczone w witrynie są własnością odpowiednich podmiotów.     Copyright  © Triograf  Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.

21 lat na rynku!