Nasze studio DTP specjalizuje się w projektach graficznych, cyfrowej obróbce zdjęć.
Zajmujemy się także redagowaniem i składem tekstów z rękopisu, łamaniem oraz korektą.

Nie stanowią dla nas żadnego problemu:
 • tabele,
 • wykresy,
 • schematy,
 • wzory matematyczne.

Naszym produktem końcowym stają się:
 • gazety, czasopisma
 • książki, albumy
 • reklamy prasowe
 • akcydensy
 • broszury, foldery reklamowe, papier firmowy, ulotki, wizytówki
 • kalendarze, plakaty
 • karty świąteczne
 • zaproszenia

aby to stworzyć, wykorzystujemy naszą intuicję oraz wiedzę i doświadczenie z zakresu:
 • projektowania layout'u
 • naświetlania postscriptowego CtF i/lub CtP
 • składu i łamania
 • obróbki zdjęć
 • skanowania
 • archiwizacji


DTP  - (ang. Desktop Publishing - tłum. publikowanie zza biurka) obejmuje swoim określeniem pełen zakres czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które mają być powielone metodami poligraficznymi. Inaczej mówiąc jest to komputerowe przygotowanie do druku obrazu stron publikacji, a także przygotowanie dokumentów do publikacji w postaci elektronicznej.

Proces obróbki DTP rozpoczyna się od wprowadzenia do komputera tekstu i obrazu. Poszczególne elementy graficzne podlegają indywidualnej obróbce, a na tekst jest nanoszona korekta. Następnie odbywa się zasadnicza część procesu, czyli ułożenie z tych wszystkich elementów gotowego projektu stron publikacji, łącznie z naniesieniem informacji dla drukarza i introligatora. Czynność kończąca to zapisywanie danych komputerowych w postaci pliku postscriptowego lub PDF.

Przygotowanie DTP zajmuje się nie tylko samym obrazem i tekstem, ale także kształtem podłoża jak np. projektowania niezadrukowanych opakowań i innych form wykrawanych z papieru, kartonu czy też kształtów wycinanych z folii samoprzylepnych. Dlatego, doświadczenie operatora studia DTP i sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem pozwalają na wyjście poza nawias przygotowania do druku publikacji na papierze i książkowej. To oznacza przygotowanie do produkcji takich materiałów jak: wzory opakowań produktów do sprzedaży detalicznej, materiały POS/POP, kasetonów i reklam zewnętrznych, artykułów promocyjnych i gadżetów, itp.

Wszelkie znaki towarowe zamieszczone w witrynie są własnością odpowiednich podmiotów.     Copyright  © Triograf  Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.

21 lat na rynku!